KERINDUAN MENGENAL TUHAN

Spread the love

Pelitakota.id | Suara Kebenaran Hari Ini | Filipi 3:10, “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,”
*KERINDUAN MENGENAL TUHAN*
Yang di maksud dengan “Mengenal Dia” berarti percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Hal Ini merupakan pengenalan berdasarkan pengalaman tentang kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, atau merasakan kuasa dan kebajikan yang mengubahkan.

Rasul Paulus sangat ingin dikuduskan serta dibenarkan. Ia rindu mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa dosa di dalam dirinya, serta membangkitkannya ke dalam hidup yang baru. Ketika ia menerima manfaat dari kematian dan kebangkitan Kristus yang telah membenarkan dirinya.
Supaya ia dapat menjadi serupa dengan-Nya, dan ini juga mencakup pengudusannya. Dengan demikian kita juga menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya ketika kita mati terhadap dosa, sama seperti Kristus telah mati bagi dosa. Ketika kita disalibkan bersama Kristus, kehendak daging dan keinginan duniawi kita dipadamkan, dan dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Inilah keserupaan kita dengan kematian-Nya.

Pengenalan Rasul Paulus akan Tuhan Yesus adalah pengenalan dalam pengalaman iman, yang membawa Paulus kepada suatu proses identifikasi diri serupa Kristus. Hidup Kristus menjelma dalam dirinya sedemikian sehingga hidup Paulus seolah ungkapan ulang hidup Kristus sendiri. Semua yang bisa menghalangi proses identifikasi itu harus dibuang. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mu? Adakah cahaya Kristus memancar dari hidupmu? (Pst.harts)

Leave a Reply