ALLAH MEMPERLENGKAPI KITA UNTUK BERBUAT BAIK

Spread the love

Pelitakota.id | Suara Kebenaran Hari Ini | 2 Timotius 3:16-17, “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.”
*ALLAH MEMPERLENGKAPI KITA UNTUK BERBUAT BAIK*
Jika kita ingin mengenal Kitab Suci, kita harus membaca dan menyelidikinya setiap hari, seperti yang dilakukan oleh orang-orang bijaksana di Berea (Kisah Rasul 17:11). Kitab Suci itu tidak boleh kita abaikan begitu saja, dan jarang atau bahkan tidak pernah dilihat. Nah, perhatikan baik-baik di sini.
Keunggulan Kitab Suci itu diilhamkan oleh Allah (2 Timotius 3:16), dan itulah sebabnya Kitab Suci itu disebut firman Allah. Kitab Suci adalah pengungkapan ilahi, yang dapat kita andalkan sebagai benar-benar sempurna, tidak dapat salah. Roh yang sama yang telah mengembuskan akal budi ke dalam diri kita, juga mengembuskan pengungkapan atau pewahyuan di antara kita, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah (2 Petrul 1:21). Nabi-nabi dan para rasul tidak berbicara dari diri mereka sendiri, tetapi hal-hal yang mereka terima dari Tuhan itulah yang mereka sampaikan kepada kita. Bahwa Kitab Suci diberikan melalui pengilhaman Allah tampak dari kebesaran gayanya, yaitu dari kebenaran, kemurnian, dan keagungan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya.
Kitab Suci dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan, artinya, ia menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan kita menuju kehidupan kekal. Perhatikanlah, orang-orang yang sungguh-sungguh bijaksana adalah yang memperoleh hikmat untuk dituntun kepada keselamatan. Kitab Suci sanggup membuat kita sungguh-sungguh berhikmat bagi jiwa kita dan bagi hidup kita di dunia yang lain. “Untuk memberi hikmat kepadamu dan menuntunmu kepada keselamatan oleh iman.
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik (2 Timotius 6:17). Orang-orang Kristen dan para pelayan jemaat adalah manusia kepunyaan Allah. Yang menyempurnakan seorang manusia menjadi kepunyaan Allah di dunia ini adalah Kitab Suci itu.
Oleh Kitab Suci kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa pun juga kewajiban yang harus kita jalankan, apa pun pelayanan yang diminta dari kita, kita dapat menemukan bantuan dari dalam Kitab Suci untuk memperlengkapi kita dalam menjalankan semua tugas itu. Haleluyah, amen. (Pst.harts)

Leave a Reply